Chcete úspešne zvládnuť písanie záverečnej akademickej práce?

Potrebujete poradiť so štylizáciou, úpravou i obsahovou stránkou?

Viete tému, ale neviete, čo ďalej?


Vo všetkých otázkach týkajúcich sa tvorby bakalárskej a diplomovej práce vám odborne a kvalifikovane poradíme.

Nespoliehajte sa len na svojho konzultanta. Možno má ďalších 50 študentov a vašej práci sa nemôže dostatočne venovať do všetkých detailov.

Nechajte si prácu dôsledne ohodnotiť prv, než ju bude skúmať oponent. Prácu nielen zhodnotíme, ale aj poradíme, ako ju napísať, odstrániť nedostatky a úspešne obhájiť!


Pozn.: V žiadnom prípade nepíšeme prácu za študenta. Študent musí predložiť svoj návrh alebo tému a prácu tvorí sám pod vedením tútorky.


                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English