Ak sa chystáte mať verejný prejav v angličtine, nezabudnite, že prv ako sa obsah vašich slov dostane do vedomia poslucháčov, dostane sa im do uší ich zvuk.

Podceňovanie fonetickej stránky prejavu môže mať za následok neúspech, nedôveru publika a ostrú kritiku "teoretikov" z verejnosti.

Kultivovaný prejav v cudzom jazyku na verejnosti je jedným z prejavov inteligencie prednášajúceho. Ak sa pripravujete na verejné vystúpenie, na ktorom prednesiete reč v anglickom jazyku, vypočujte si svoj vlastný prejav na audiozázname a skúste zhodnotiť jeho kvalitu. Ste s ňou spokojný? Potom je váš prejav isto takmer dokonalý.

Ak však máte pocit, že to nie je ono a je tam čo vylepšovať, potom si uvedomujete nedostatky, ktoré váš prejav má, ale nedokážete ich presne definovať a identifikovať. Skúste sa zamerať na nasledujúce prvky vo vašom prednese:

- vetný prízvuk

- slovný prízvuk

- rytmizáciu a frázovanie

- výslovnosť samohlások - oslabovanie samohlások v neprízvučných slabikách

- spojovanie slov a používanie rázu

- výslovnosť jednotlivých foném...

A ak si s tým neviete poradiť sami, obráťte sa na nás. Fonetička Dr. Daniela Forgáčová vás pripraví tak, aby ste sa za svoje verejné vystúpenie nemuseli hanbiť a aby sa váš prejav neobjavil na youtube ako zábavka pre širokú verejnosť.

Možno sa vám zdá, že sú to zbytočnosti. Ale bez nich môže vyzerať váš prejav takto: 

alebo takto:                          


Užitočné Odkazy


Daily dose of English