Korektúra je štylistická a gramatická oprava textu v pôvodnom jazyku. Pri preklade je automatickou súčasťou prekladateľovej práce.


Korektúry majú obrovský význam hlavne pre záverečné akademické práce. Minimálnou požiadavkou pre úspešnú bakalársku prácu je jej štylistická a gramatická správnosť. Konzultant práce nie je povinný opravovať tieto nedostatky v študentovej práci.

Nedovoľte, aby bola kvalita obsahovej stránky vašej práce zbytočne znížená.

Poskytujeme aj korektúry firemných dokumentov a reprezentujúcich materiálov.


Korektúru slovenského textu robíme za 0,006 € za slovo (cca 3 € za normostranu)

Korektúru anglického textu robíme za 0,015 € za slovo (cca 5 € za normostranu)

Kontaktný formulár


                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English