Slovenčina pre cudzincov je realizovaná individuálnou formou. Učíme slovnú zásobu, základy gramatiky, vetnú stavbu a všetky jazykové javy dôkladne vysvetlíme na platforme rodného jazyka poslucháča.

Aby mohla byť gramatika dobre vysvetlená tak, aby ju poslucháč pochopil, je nutné dobre poznať štruktúru jeho rodnej reči.

Preto slovenčinu pre cudzincov ponúkame tým, ktorých rodný jazyk je angličtina alebo arabčina, prípadne tieto jazyky ovládajú na pokročilej úrovni.

Cena individuálnej výuby je 13,60 € za vyučovaciu hodinu. 

  click here for English  click here for arabic                          


Užitočné Odkazy


Daily dose of English