Kurz prípravy na maturitu je individuálna príprava študenta na maturitnú skúšku z anglického jazyka.

Obsahom je zopakovanie a objasnenie gramatických javov testovaných v rámci maturitnej skúšky, zvyšovanie jazykovej pohotovosti pri ústnej skúške, nácvik písania eseje a užitočné rady, ako na to.


Cena za vyučovaciu hodinu je 13,60 € . V prípade, že sa utvorí skupina viacerých študentov, táto cena sa adekvátne rozpočíta medzi zúčastnených.

Prihlásiť sa môžete cez kontaktný formulár.


                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English