Úryvok z Biblie: Ján, 3-16Arabský jazyk vyučujeme formou individuálnej výučby. Je vhodný pre ľudí so záujmom o arabskú kultúru, pre ľudí, ktorých koníčkom sú cudzie jazyky, alebo pre tých, ktorí sa z osobných alebo pracovných dôvodov chcú naučiť základy jazyka.

Učíme jazyk spisovný, knižný - písmom aj slovom, čiže vrátane arabskej transkripcie.

Hovorová arabčina má svoje lexikálne aj gramatické špecifiká v každej krajine arabského sveta. U nás sa môžete naučiť libanonskú hovorovú arabčinu.

Ukážka rozdielu medzi spisovnou a hovorovou arabčinou:"Ako sa máš?"

Spisovne:      Kajfa háluka?

Libanon:        Kíf hálak?

Sýria:             Šlónak?

Egypt:            Zejjak?                                                                                                                                                                                       

Cena kurzu arabského jazyka je 15 € za vyučovaciu hodinu.


Pozrite si malý kúsok arabskej kultúry:                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English