Individuálny kurz

Individuálny kurz sa pripravuje na základe požiadavky klienta. Môže byť zameraný na špecifickú oblasť rôznych profesií, môže byť zameraný na výklad alebo zopakovanie gramatiky, alebo konverzačný a udržiavací.

Počet hodín si klient volí sám, termíny stretnutí po dohode s lektorkou.

Kurz môže byť pripravený aj na základe  jazykovej diagnostiky klienta.

O použitých metódach sa môžete dozvedieť viac v sekcii "O nás".

Pre koho

Tento kurz je ideálny pre tých, ktorí "večne" začínajú od začiatku. Pomôže prekonať hranicu, ktorou sa končí označenie "večný začiatočník".

Kurz je vhodný aj pre ľudí s ľahkými mozgovými dysfunkciami (dyslekcia, agramatizmus, dysgrafia, dysortografia...)

Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min.) je 13,60 € .


Firemný kurz

Skupinovú firemnú výučbu angličtiny zabezpečíme podľa požiadaviek klienta.

Súčasťou našej ponuky je bezplatný test pre zamestnancov.

Individuálny kurz sa pripravuje na základe jazykovej diagnostiky klienta. Našou prednosťou je oboznamovanie sa s výsledkami štúdií v oblasti mozgového spracovania kognitívnych procesov. Sústavne sledujeme výskum popredných svetových univerzít v oblasti neurolingvistiky, psycholingvistiky a mozgového spracovania reči.

Na základe týchto poznatkov a diagnostiky klienta použijeme pri výučbe také metódy, ktoré zohľadňujú jeho individuálne potreby. 

Tieto postupy sú bližšie opísané v sekcii "O nás".Cena za 1 vyučovaciu hodinu (45 min.) je min. 13,60 €  (+ náklady lektora na cestovné podľa miesta výučby).


Skupinový kurz

Skupinové kurzy pre verejnosť organizujeme na Vzdelávacej akadémii J. A. Komenského (VAJAK) v Trenčíne.

Informácie nájdete na www.vajak.sk


                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English