Preklad dokumentu z angličtiny do slovenčiny alebo naopak:.............................0,06 EUR / slovo

Korektúra SJ textu:........................................................................................0,006 EUR / za slovo

Korektúra AJ textu:........................................................................................0,015 EUR / za slovo

Tlmočenie: angličtina/slovenčina: ...................................................................20 EUR / hod.

Tlmočenie: arabčina/slovenčina:......................................................................25 EUR / hod.

Tlmočenie: angličtina/arabčina:.......................................................................27 EUR / hod.

Jazyková výučba: anglický jazyk: .....................................................................15 EUR / 45 min. alebo 20 EUR / 60 min.

                         slovenčina pre cudzincov:...................................................... 15 EUR / 45 min. alebo 20 EUR / 60 min.

                         arabský jazyk:...................................................................... 20 EUR / 45 min. alebo 25 EUR / 60 min.


                         


Užitočné Odkazy


Daily dose of English